Notice: Undefined index: e228b97 in /home/truyenma/public_html/wp-load.php on line 1
Nguyễn Ngọc Ngạn | Truyện ma

Tìm Kiếm Nâng Cao

Từ khoá phổ biến

Close Search

Nguyễn Ngọc Ngạn

Nguyễn Ngọc Ngạn, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945, là một nhà văn và là người dẫn chương trình của Paris By Night cùng với Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ông cũng nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm truyện ma. Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn đã trở thành một thương hiệu mà phần lớn những người yêu truyện ma đều biết đến.

Truyện ma - Nguyễn Ngọc Ngạn